Ženy:


Erika Čekanová - strojník
Daniela Čekanová - strojník
Adriána Duchová - košík
Lucia Mizeráková - spoj savíc
Terézia Figurová - hadice B
Darina Figurová - rozdeľovač
Ľuboslava Figurová - rozdelovač
Vlasta Džačovská - pravý prúd
Radka Straková - ľavý prúd
Lucia Duchová - ľavý prúd
Zuzana Petrušová - pravý prúd


Ženy nad 30 rokov:Gabriela Matvijová - kapitánka
Marta Kolcunová
- strojník
Monika Duchová - košík
Helena Straková - spoj savíc
Monika Straková - hadice B
Marcela Petrušová - rozdeľovač
Jana Pečenková - pravý prúd
Mária Pillárová - ľavý prúd